Stypendia naukowe

Masz dobre wyniki w nauce, a potrzebny Ci zastrzyk gotówki? Ubiegaj się o stypendium rektora na swojej uczelni! Stypendia przyznawane są osobom, którzy uzyskują wysoką średnią ocen lub też posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przyznawane jest nie więcej niż 10% najlepszych studentów, jest jednak o co powalczyć. 

Stypendia rektora są przyznawane studentom, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Na liczbę punktów składa się ilość otrzymanych punktów za wyniki w nauce oraz ilość otrzymanych puntów za dodatkowe osiągnięcia. Średnia ocen, która jest niższa niż 4.0 nie będzie przeliczana na punkty.

Punkty są przeliczane według schematu:

OCENY: uzyskana średnia ocen x 10

OSIĄGNIĘCIA: punkty przyznawane są zgodnie z ustaloną punktacją. Przykładowo: publikacja książki - 14 punktów, publikacja artykułu - 5 punktów, udział w konferencji - 6 punktów. Warto pamiętać o tym, że publikacje o charakterze nienaukowym lub te, które nie trafiły jeszcze do druku, nie będą uwzględniane w punktacji.

W celu otrzymania stypendium dla najlepszych studentów, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek o stypendium oraz udokumentować dodatkowe osiągnięcia. 

 

 

Hits: 4237