Samorządy studenckie

Samorządy studenckie to grupy działające w strukturze uczelni, w skład których wchodzą studenci z danej placówki. W skład samorządu studenckiego mogą wchodzić wszyscy studenci uczelni i jest to tak zwany samorząd uczelniany albo studenci danego działu i jest to wtedy samorząd wydziałowy. Wszystkie samorządu zrzesza Parlament Studentów RP.

 Samorządy studenckie posiadają następujące uprawnienia:

1. Podział środków pieniężnych

2. Współuczestniczenie w podejmowaniu uchwał przez władze uczelni

3. Realny wpływa na ostateczny kształt programu studiów

4. Podejmowanie akcji protestacyjnych

Do zadań samorządów studenckich należą między innymi:

- dbanie o interesy studentów

- nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków studentów

Hits: 4041