Koła naukowe

Koła naukowe są organizacjami zrzeszającymi studentów w celu samokształcenia i działalności naukowej. Działają one w obrębie wyższej uczelni i mogą mieć strukturę zarejestrowaną lub niezarejestrowaną. Z racji charaktery naszego bloga, zebraliśmy dla Was informację o przykładowych kołach naukowych o charakterze finansowym/ biznesowym/ ekonomicznym.

 

 

Koła Naukowe SGGW:

- Koło Naukowe Młodych Dyplomatów

- Koło Naukowe Szkoła Finansów

- Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu

 

Koła Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

- SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego

- SKN Biznesu Międzynarodowego

- SKN Rozwoju i Stymulowania Przedsiębiorczości

- SKN Myśli Ekonomicznej Carla Mengera

 

Koła Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

- Koło Naukowe Ekonomii Biznesu Międzynarodowego

- Koło Naukowe Controllingu i Finansów

- Koło Naukowe Analizy Danych

 

Koła Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

- Koło Naukowe Analizy Finansowej

- Koło Naukowe Rachunkowości Zarządczej

- Koło Naukowe Audytor

 

Hits: 4720