Uczelnie ekonomiczne

Gdzie najlepiej studiować, jeśli che się związać swoją karierę z finansami? - to pytanie, które zadają setki, a nawet tysiące maturzystów. Aby na nie odpowiedzieć, posłużymy się Rankingiem Szkół Wyższych, który corocznie organizują "Perspektywy". Jak mówią organizatorzy rankingu, ranking ma być drogowskazem, który pomoże w świadomym wyborze uczelni.

Placówki oceniane są między innymi pod kątem takich kryteriów jak:

  • umiędzynarodowienie studiów
  • warunki kształcenia,
  • efektywność naukowa
  • prestiż
  • innowacyjność
  • potencjał naukowy

 

 

W 2016 roku wśród najlepszych uczelni ekonomicznych znalazły się:

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Przeprowadzono również ranking kierunków, gdzie najlepiej studiować ekonomię i finanse. W TOP 3 znalazły się:

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2. Uniwersytecie Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

3. Uniwersytet Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 

Hits: 5832